In het zojuist verschenen LUMC Magazine veel aandacht voor het project “fitter de nacht door”, en onze BOOZTR!

Verpleegkundige Liesbeth Veefkind: “Ik sliep nooit tijdens de nachtdienst, maar dit bevalt me goed en het ligt lekker”.

“Ik hoor van mijn collega’s ook dat ze positief zijn over het slaap-ei, zoals wij het noemen.”