Werken op wisselende tijden volgens een vast rooster kan leiden tot een verstoring van het bioritme. Een verstoorde biologische klok kan zorgen voor afname in alertheid en concentratie. Dit kan risico’s met zich meebrengen voor uw medewerkers tijdens bepaalde werkzaamheden.

Als werkgever dient u aandacht te hebben voor de risico’s van onregelmatige werktijden van uw medewerkers. U bent dit verplicht via de Risico Inventarisatie & Evaluatie, kortweg RI&E genoemd, die de basis vormt van uw arbobeleid. Met de RI&E worden een plan van aanpak (pva) gemaakt met maatregelen die u neemt om risico’s in uw bedrijf te reduceren of te voorkomen.

Een BOOZTR past uitstekend binnen uw arbobeleid als een van de maatregelen bij onregelmatige werktijden (ploegendiensten). U geeft medewerkers de mogelijkheid om voorafgaand of tijdens hun dienst rust te nemen (of powernap).

Onderscheid u als leidinggevende en zorg nog beter voor uw medewerkers.